Table of Contents
Cover Page
Assessment
IPA
Grammar
Culture
Reflection
Bibliography

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yangpu Economic Development Zone
Industry and Commerce Administration Bureau
July-August 2001
 

Assessment
 

Liang Hongxia Lu Qunying Xue Yulan Fu Xiaofang Chen Miyi Huang Jianshu Chen Qizhuang Chen Lei Wen Hui Mei Juan Lu Jinjin Bao Ying Zhang Xiaoli Yang Ying Jin Nanhao


 

Cover Page | Assessment | IPA | Grammar | Culture | Reflection | Bibliography

Copyright© 2001

     Initial assessment

     Mid-term assessment

     Final assessment